Werk

Projecten waar we trots op zijn, voor klanten die we hebben geholpen om toekomstbestendiger te worden.

Provincie Utrecht - Impact lab & Visualisatie

Voor de Provincie Utrecht hebben we onlangs een Impact Lab verzorgd waarin we samen met beleidsmedewerkers de impact van digitalisering op de ruimtelijke ordening hebben verkend. Ook hebben we de visuele trendanalyse verzocht voor het overdrachtsdocument Gedebuteerde Staten 2019.

Schipper Bosch - Trendanalyse

Voor Schipper Bosch, een gebiedsontwikkelaar, hebben we in het kader van De Nieuwe Stad in Amersfoort een briefing gegeven over de ontwikkeling van autonome transport en de mogelijke consequenties van deze ontwikkelingen voor ruimtelijk ordening. Ze hebben aan de hand van onze briefing hun garage ontwerp aangepast.

Twynstra Gudde Water BV - Scenario & Workshopmethodiek

Voor Twynstra Gudde hebben we onlangs een toekomstscenario + workshopmethodiek ontwikkeld die de belangrijkste trends en ontwikkelingen rondom bodemgebruik in kaart brengen. Deze hebben we afgezet tegen de energietransitie. Dit gebeurde in het kader van de bestuursconferentie bodemgebruik van de Provincie Gelderland 2019.

VO Raad - Impact Lab

Voor de VO raad hebben we een Impact Traject verzorgd waarin we onderzochten wat de vaardigheden zijn die leerlingen in een gedigitaliseerde samenleving nodig hebben en wat digitalisering betekent voor de manier waarop onderwijs wordt gegeven en wordt ervaren.

Remember to Play - Scenario + Trendanalyse

We hebben voor Remember to Play een trendanalyse en toekomstscenario gemaakt dat de belangrijkste trends en ontwikkelingen in het kader van een strategie en innovatietraject van het Britse technologiebedrijf ARM.