Impact Lab

Tijdens een Impact Lab laten Christaan en Edwin zien wat de gevolgen zijn van vernieuwing en verandering op de maatschappij en op uw branche. Vervolgens verkent u gezamenlijk hoe u en uw organisatie daar op kan (en moet) reageren.

Provincie Utrecht

"Door Monnik konden we onze opgaves in een breder perspectief plaatsen. Belangrijke trends en ontwikkelingen die buiten ons gezichtsveld bestonden werden zichtbaar gemaakt op een verfrissende en inspirerende wijze."

Eline Aardse, beleidsmedewerker programma energietransitie

Remember to Play

"The biggest value of Monnik’s services is that it puts you into a pro-active mode. Instead of waiting for “a future” to happen to you, you can take action and co-create “the future you want” to see."

Marta Marszal, founder en Ceo

Weltevree

"Super inspirerend, het zet van alles aan. Je gaat makkelijker achter een nieuw idee staan als je de bredere relevantie ervan ziet."

Floris Schoonderbeek, creatief ondernemer

Toets tijdens het Impact Lab uw toekomstbestendigheid

We schetsen een of meerdere trends en beschrijven daarna aan de hand van een scenario de gevolgen voor uw omgeving, welke aanpassingen nodig zijn en hoe u zich daar vandaag al tegen kunt wapenen. Want wat betekent technologische en culturele verandering voor de manier waarop we leven, werken en wonen? Voor cultuur, samenleven, milieu en economie? Dat zijn vragen die aan de orde komen en beantwoord worden. Zo toetst u met een Impact Lab de toekomstbestendigheid van uw organisatie en kan het als basis dienen voor visie vorming en strategie ontwikkeling.

Naast Impact Labs geven wij ook lezingen, trainingen en advies op maat.

Provincie Utrecht

Provincie Utrecht

Voor de Provincie Utrecht hebben we onlangs een Impact Lab verzorgt waarin we samen met beleidsmedewerkers de impact van digitalisering op de ruimtelijke ordening hebben verkend.

Moet je wel voor eeuwig willen leven?

Moet je wel voor eeuwig willen leven?

Amsterdam, 08-03-2100. Ik sla af naar de Wibautstraat en wordt bijna overhoop gereden door een zelfrijdend café. Je zou toch denken dat die problemen inmiddels uit het systeem zouden zijn gehaald.

Tokyo Totem

Tokyo Totem

We leven in een wereld die steeds meer verstedelijkt en het is lastig om je weg te vinden in een stad.