Privacy verklaring

Juni 2019

 


Studio Monnik, gevestigd aan Tolhuisweg 1 1031CL te Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze Privacy Verklaring. 

 

Contactgegevens:

Studio Monnik 
Tolhuisweg 1 
1031CL Amsterdam 
info@monnik.org
www.monnik.org

 

1.    Persoonsgegevens die wij verwerken

Studio Monnik verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

1.1  E-mailadres

1.2  IP-adres

1.3  Gegevens over jouw activiteiten op onze website

 

2.    Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Studio Monnik verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

2.1  Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

2.2  Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

2.3  Studio Monnik analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en
diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

2.4  Studio Monnik volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.

 

4.    Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Studio Monnik bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

4.1  Nieuwsbrieven:

Onderstaande gegevens worden (indien opgegeven) bewaard van het moment van aanmelding voor de nieuwsbrief totdat je je afmeld voor de nieuwsbrief, via de afmeldmogelijkheid die in de nieuwsbrief is meegenomen:

4.1.1  E-mailadres

 

4.2  Surfgedrag:

Onderstaande gegevens worden bewaard vanaf het moment dat je toestemming hebt gegeven met het plaatsen van cookies door Studio Monnik, tot het moment dat je je internetbrowser zo hebt ingesteld dat deze geen cookies meer opslaat. Daar kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.

 4.2.1  IP-adres

  

5.    Delen van persoonsgegevens met derden

 

5.1  Studio Monnik deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht (zoals datahosting partners), sluiten wij een Verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Deze partijen mogen de persoonsgegevens alleen gebruiken om de specifieke taak uit te voeren waarvoor ze zijn ingehuurd. Studio Monnik blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

5.2  Studio Monnik deelt jouw persoonsgegevens alleen met andere derden als we hier jouw nadrukkelijke toestemming voor hebben gekregen.

 

 6.    Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Studio Monnik gebruikt functionele, analytische en marketing cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de Studio Monnik website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

 

6.1  Functionele cookies:

Studio Monnik gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Het is niet mogelijk om je voor functionele cookies af te melden.

 

6.2  Analytische cookies:

Voor het verzamelen van webstatistieken over het gebruik en bezoek van de Studio Monnik website, maken we gebruik van Google Analytics. Google Analytics plaatst een permanente cookie op jouw apparaat. Deze cookie registreert jouw gebruik van de Studio Monnik website en deze gegevens worden vervolgens door Google geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan Studio Monnik verstrekt. Studio Monnik krijgt op deze wijze inzicht in de manier waarop de website wordt gebruikt en kan aan de hand van die gegevens zo nodig aanpassingen in de website en/of dienstverlening doorvoeren. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien zij daartoe wettelijk gehouden is en/of indien derden de informatie namens Google verwerken. Google kan de informatie niet gebruiken voor andere Google diensten. Het is niet mogelijk om je voor analytische cookies af te melden. 

                                                    

6.3  Marketing cookies:

Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag buiten de Studio Monnik website bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan de Studio Monnik website hebben wij je geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.

 

6.4  Technische eigenschappen:

Naast het plaatsen van cookies, leest Studio Monnik ook informatie uit je browser en apparaat zonder dat een cookie is geplaatst. Op deze wijze verzamelt Studio Monnik (technische) eigenschappen van jouw apparaat en door jouw gebruikte software, zoals het type besturingssysteem, de browserinstellingen, geïnstalleerde plug-ins, tijdzone en beeldschermgrootte. Studio Monnik gebruikt deze informatie om jouw surfgedrag te kunnen volgen en haar diensten nog beter op jouw gebruik te kunnen afstemmen.

 

6.5  Hyperlinks derde partijen:

Op de Studio Monnik website kunnen hyperlinks staan waarmee je de website van Studio Monnik verlaat en op de website van een andere partij terecht komt (zoals retailers). Studio Monnik heeft geen zeggenschap over diensten en websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat voor deze diensten en websites van derden een andere Privacy verklaring geldt. Studio Monnik is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.                          

 

6.6  Social plug-ins:

Op de Studio Monnik website staan verschillende social plug ins van partijen zoals Facebook, Instagram, Google+, Youtube en LinkedIn.  Hiermee kun je informatie van de Studio Monnik website met anderen delen dan wel deze aanbevelen. Wanneer je op een webpagina komt waarop de social plug ins van deze sociale media staan afgebeeld, worden er door derde partijen cookies op jouw apparatuur geplaatst. Deze cookies verzamelen onder meer informatie over je browser en de websites die je hebt bezocht met jouw IP-adres.

 

6.7  Op de Studio Monnik website worden video’s getoond die afkomstig zijn van websites van derden, waaronder YouTube. Deze derde partijen plaatsen cookies die het mogelijk maken om de video’s aan jou te tonen. Daarnaast kunnen er cookies worden geplaatst die worden gebruikt om jouw surfgedrag over meerdere websites te volgen en een profiel van jouw surfgedrag op te bouwen.

 

6.8  Met behulp van Website Custom Audiences van Facebook kan Studio Monnik data van haar website gebruiken om jou relevante advertenties op Facebook te tonen. Via een pixel geïntegreerd in de website van Studio Monnik, wordt algemene informatie omtrent je browser sessie, inclusief een eventueel Facebook cookie en de webpagina die je bezoekt aan Facebook verzonden. Op basis van deze gegevens kunnen Facebook gebruikers in een bepaalde Custom Audience worden geplaatst en kunnen ze op maat gemaakte advertenties geserveerd krijgen.

 

6.9  Op het gebruik van de cookies die via de video’s en/of social plug ins op de Studio Monnik website worden geplaatst, zijn nadere voorwaarden van derde partijen van toepassing. Studio Monnik is niet  verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor deze voorwaarden van derden. Hiervoor verwijzen we je naar de voorwaarden van de desbetreffende partijen:

 

7.    Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

7.1  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Studio Monnik en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens via het Serviceformulier op de Studio Monnik website.

 

7.2  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

 

7.3  Studio Monnik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

8.    Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Studio Monnik neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via het Serviceformulier op de Studio Monnik website.

 

9.    Wijzigingen in de Privacy verklaring

Deze Privacy Verklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op www.monnik.org. De laatste versie is van 5 juni 2019.