Studio Monnik

Monnik helpt uw organisatie toekomstbestendiger te worden. Op basis van diepgaand onderzoek naar historie en trends, ontwikkelen we voor u een beeldend toekomstperspectief wat inspireert en informeert. Deze bewustwording legt de basis bij strategievorming voor de toekomst. Wij helpen u via workshops, trainingen of langlopende strategische trajecten.

Edwin Gardner

Edwin Gardner

Als een van de oprichters van Monnik specialiseert Edwin zich in technologische ontwikkelingen en de manier waarop deze de maatschappij beïnvloeden, van ruimtelijke inrichting tot social engineering. Hij heeft gewerkt als redacteur, ontwerper, stedelijk onderzoeker en theoreticus voor Archis/Volume en Partizan Public. Hij studeerde architectuur aan de Technische Universiteit in Delft en was een fellow aan de Jan van Eyk Academie. Hij woonde en werkte over de hele wereld, van Tokyo tot aan Istanbul.

Christiaan Fruneaux

Christiaan Fruneaux

Christiaan is mede-oprichter van Monnik en specialiseert zich in maatschappelijke trends op de lange termijn (en opkomende trends) en scenario-ontwikkeling. Hij ziet zichzelf als schrijver, reiziger en ondernemer. Eerder heeft hij Partizan Public en Studio Beirut helpen oprichten. Hij studeerde Modern Asian Studies aan de Universiteit van Amsterdam en hij woonde en werkte in Jakarta, Beirut, Damascus en Tokyo.

Het proces

Door onderzoek op het gebied van wonen, werken en ondernemen brengen we de wereld van morgen in kaart. Met onze confronterende impact-scenario’s toetsen we het verleden en heden aan de toekomst op cultureel, sociaal en economisch gebied. We werpen een blik op toekomst door realistische scenario’s uit te werken. Aan de hand van meeslepende en inspirerende verhalen verkennen we de implicaties van technologische ontwikkelingen op onze maatschappij en gevolgen voor uw strategie en tactische keuzes. Wij helpen u thuiskomen in de toekomst.

Denkkader

Om op een onderbouwde manier na te denken over de toekomst hebben we het World Tree Model ontwikkeld. Het World Tree Model is een historisch-futuristisch referentiekader. Dat wil zeggen: Het identificeert en interpreteert de maatschappelijke krachten die de laatste 600 jaar hebben vormgegeven en voortgedreven. Door deze maatschappelijke krachten door te trekken naar de toekomst ontwikkelen we realistische en maatschappij-brede scenario’s.

Provincie Utrecht

Provincie Utrecht

Voor de Provincie Utrecht hebben we onlangs een Impact Lab verzorgt waarin we samen met beleidsmedewerkers de impact van digitalisering op de ruimtelijke ordening hebben verkend.

Moet je wel voor eeuwig willen leven?

Moet je wel voor eeuwig willen leven?

Amsterdam, 08-03-2100. Ik sla af naar de Wibautstraat en wordt bijna overhoop gereden door een zelfrijdend café. Je zou toch denken dat die problemen inmiddels uit het systeem zouden zijn gehaald.

Tokyo Totem

Tokyo Totem

We leven in een wereld die steeds meer verstedelijkt en het is lastig om je weg te vinden in een stad.