Duur: 5 dagen, doordeweeks
Groepsgrootte: 4-12 deelnemers
Locatie: Amsterdam
Begindatum: Najaar 2018,
Datum nader te bepalen
Prijs: op aanvraag

De Masterclass Strategisch Inzicht biedt een vernieuwende en meeslepende aanpak om de toekomst te onderzoeken. Tijdens de masterclass krijg je de kennis, het inzicht en de vaardigheden die het mogelijk maken om je te positioneren in een wereld die in een snel tempo aan het veranderen is. Je leert de culturele verhalen te identificeren die deze aanhoudende verandering stuwen en technologische trends te herkennen. Deze analyseer je om ze vervolgens te kunnen extrapoleren naar aannemelijke toekomstbeelden. De vergaarde kennis wordt geïmplementeerd in jouw strategie voor de toekomst.

Begrijp de onderliggende dynamiek van de moderne samenleving
De behoefte aan groei die onze samenleving kenmerkt, zorgt voor een constante verandering van technologische, culturele en politieke realiteiten. Elke generatie groeit op in een andere wereld dan de generatie voor hem. De waarde die we toekennen aan werk en de betekenis van thuis zijn worden hierdoor steeds opnieuw gedefinieerd met voor sommigen een gefragmenteerde beleving van het leven tot gevolg. Tijdens de masterclass leer je werken met het World Tree model. We gebruiken dit om de moderne groeimaatschappij te onderzoeken en te zien hoe groei de individuele en gemeenschappelijke belevingen, gedragingen en wereldbeelden vormt.

Groei heeft ons langere en comfortabelere levens gegeven, maar in vele opzichten is het ecologische en sociale limiet van aanhoudende groei bereikt. Verhalen over ontwrichting, oproer en overgang bepalen ons nieuws. Hoe zal het met onze groeimaatschappij verder gaan? Met het World Tree model als referentiekader onderzoek je de keuzes waar we als maatschappij voor staan, de mogelijkheden die we hebben voor de toekomst en de krachten die ons vandaag bewegen.

Technologische innovators en implementators
In de masterclass bestudeer je hoe de manier waarop we onderwijzen en werken wordt beïnvloed door geavanceerde robotica en kunstmatige intelligentie. Je onderzoekt hoe het functioneren van steden en gemeenschappen verandert door de opkomst van de autonome, elektrische vervoersrevolutie, de slimme stad, Blockchain en het Internet der Dingen. Je leert hoe biotechnologie de landbouw en de gezondheidszorg zal hervormen. En je onderzoekt hoe ons idee van leven en van natuur gevormd zal worden door de transitie naar een duurzame manier van produceren en consumeren. Deze masterclass focust niet enkel op de technologische veranderingen, maar vooral op de bedrijven, het beleid en de politiek die erbij betrokken zijn.

Krijg inzicht in de verhalen van onze maatschappij
Veranderingen worden niet enkel gedreven door technologie. Er liggen verborgen culturele verhalen en sociale aannames ten grondslag aan de moderne zoektocht naar ontdekkingen, innovaties en winst. Tijdens de masterclass raak je vertrouwd met moderne archetypes als de Homo Economicus, de Homo Romanticus en de Homo Nobiles. Je leert hoe deze je ervaringen van individualiteit, familie, gemeenschap en werk vormen en je ontdekt hoe deze archetypes in het grotere socio-economisch paradigma van de huidige samenleving passen; een paradigma van Schaarste, Overvloed en Kunstmatige Schaarste.

Vorm je eigen strategie met inzicht en een vooruitziende blik
De vergaarde kennis over de moderne groeimaatschappij, over technologische innovaties, culturele verhalen en verandering, gebruik je om de strategische context van je eigen bedrijf of professionele praktijk te onderzoeken. Aan het einde van de masterclass heb je het World Tree model eigen gemaakt, wat je een strategisch referentiekader geeft. Je bent in staat opkomende culturele, politieke en technologische ontwikkelingen te interpreteren en te begrijpen wat deze voor jou kunnen betekenen. Hierdoor kan je samenhangende en plausibele toekomstscenario’s creëren, waardoor je strategisch inzicht verbetert en nieuwe strategische mogelijkheden worden gevormd.

Neem de toekomst in de hand. Om te leiden moet je weten waarheen je gaat.

Wat je zult leren

Het World Tree model
Je leert het World Tree model te gebruiken als een strategisch referentiekader om opkomende culturele, politieke en technologische ontwikkelingen te identificeren en te interpreteren. Aan de hand van dit kader kan worden onderzocht wat voor invloed veranderende tendensen in de maatschappij op jou kunnen hebben.

Strategisch inzicht
Je leert plausibele en holistische toekomstscenario’s te ontwikkelen die je strategisch inzicht verbeteren en nieuwe strategische mogelijkheden bieden.

Begrijp de verhalen van je tijd
Je zult een beter begrip hebben van de verhalen en technologieën die de toekomst van werk, het leven in de stad, onze interactie met de biosfeer en de betekenis die we geven aan menszijn vormen.

Technologische innovators
Je leert welke bedrijven, welk beleid en welke politieke kwesties je in het oog moet houden.

Deze masterclass is voor:

Strategen, Investeerders, Bedrijfsleiders, Innovators, Beleidsmakers, Futuristen, Politici, Bedrijfsontwikkelaars, Freelancers, Brandbuilders, NGO leiders

Wat is het World Tree model?

Het World Tree model is de belangrijkste onderzoeksmethode van Monnik. Het interpreteert de vroegmoderne en moderne tijd als een groeimaatschappij en onderzoekt de krachten die deze groei stuwen. Het World Tree model zorgt ervoor dat Monnik deze krachten kan omzetten in plausibele en geïntegreerde toekomstscenario’s.

Wat is Worldbuilding?

Worldbuilding is het bouwen van speculatieve werelden waarin vertellers (of toekomstige klanten) opgroeien, leren, werken, liefhebben, vrienden maken, oud worden. We gebruiken worldbuilding als middel voor innovatie en voor het formuleren van strategieën.

Reserveren en meer informatie

Want to book an in-company masterclass, sign up for one of our in-house masterclasses or explore further options? Feel free to get in touch with Christiaan.