Data: 7, 14 en 21 December, 2018
Tijden: 09:00 tot 16:00
Groepsgrootte: 4-12 deelnemers
Locatie: Tolhuhisweg 2 (Open Coöp) Amsterdam
Prijs: 1490,- (ex BTW)
Korting: Bij gezamenlijke aanmelding van 2pers: 20%; 3pers: 25%; en 4+ pers: 30%.

Tijdens de masterclass speculatieve fictie en design onderzoeken we, samen met de deelnemers, de vraagstukken die speculatieve fictie en design voortdrijven, wat de belangrijke trends in het genre zijn, en wat het instrumentarium is waarmee de speculatieve discipline werkt. We richten ons specifiek op het worldbuilding-aspect van speculatieve fictie. Meer dan andere disciplines richt speculatieve fictie zich namelijk op onze continue veranderende buitenwereld. Het onderzoekt de technologieën en instituties die deze buitenwereld vormgeven en de verhalen, ontwerpen en praktijken die deze van betekenis voorzien. Het is het uitdenken en verbeelden van geloofwaardige alternatieve werelden wat speculatieve fictie en design uniek maakt.

Speculatief denken gaat dus over maatschappelijke verandering. Het speculatieve genre is dan ook nauw verweven met de opkomst van de Moderne samenleving. Als er namelijk iets is dat de Moderne samenleving definieert dan is het wel continue verandering. Waarin iedere generatie groeit op in een nieuwe wereld. Met nieuwe technologieën, nieuwe wetenschappelijke inzichten, nieuwe subculturen en nieuwe manieren van werken en samenleven. In deze stroom van, soms ontwrichtende en soms verheffende, vernieuwing zijn we altijd zoekende naar verhalen, ontwerpen en praktijken die de wereld (en de toekomst) van betekenis kan voorzien.  

Het is dus niet verwonderlijk dat het speculatieve denken zich parallel aan de Industriële Revolutie heeft ontwikkeld. Denk bijvoorbeeld aan Mary Shelley die haar roman Frankenstein publiceerde in 1818, hetzelfde jaar waarin André-Marie Ampère voor het eerst het elektromagnetisme beschreef. Je zou dus kunnen stellen dat het speculatieve genre, zowel in fictie als design, wordt voortgedreven door één en dezelfde basisvraag: Hoe kunnen we ons thuis voelen in een almaar veranderende wereld?

 

Startpakket
De deelnemer krijgt een startpakket met daarin een aantal speculatieve romans die de deelnemers lezen voor aanvang van de masterclass en een aantal non-fictie boeken als naslagwerk voor worldbuilding. Ook zit in het startpakket een reader met relevante artikelen en filmlijst.

We denken aan de volgende boekenlijst (tentatief):
— The Dispossessed, door Ursula K. Le Guinn (roman).
— Neuromancer, door William Gibson (roman).
— Solaris, door Stanislaw Lem (roman).
— The Fifth Season, door N.K. Jemisin (roman).
— Wonderbook, door Jeff Vandermeer (naslagwerk).
— Building Imaginary Worlds, door Mark J.P. Wolf (naslagwerk).

Opzet

Dag 1 — Op de eerste dag van de masterclass behandelen we de toekomst van werk en hoe deze de afgelopen eeuwen is verbeeld, met name in sciencefiction. We onderzoeken hoe werk vroeger en vandaag is georganiseerd, hoe dit in onze toekomst gaat veranderen, en hoe het speculatieve genre hiermee omgaat. We behandelen klassieke speculatieve denkers en makers zoals H.G. Wells, Ursula Le Guin, Constant Nieuwhuys, Rem Koolhaas, William Gibson en vele anderen. En we onderzoeken Kunstmatige Schaarste en Overvloed als maatschappelijke thema’s die veel voorkomen in worldbuilding.

Dag 2 — De tweede dag van de masterclass staat in het teken van ons gevoel van behoren; van thuiskomen, en dan met name in Fantasy. In welke wereld voelen we ons thuis en naar wat voor wereld verlangen we. Wat is onze ideale relatie met de wereld? De moderniteit bracht naast technologisch wonderen ook vervreemding met zich mee. Vervreemding van onszelf, en onze natuurlijke en sociale omgeving. De Romantiek - waar speculatief denken nauw mee is verweven - kan dan ook het beste omschreven worden als een stroming die zoekt naar hoe we kunnen thuiskomen in onszelf en in onze omgeving. We behandelen speculatieve makers zoals William Morris, J.R.R. Tolkien, Frank Herbert, Dan Simmons en vele anderen. We onderzoek en de mensbeelden die zich aandienen met het post en trans-humanisme. Alsook wat de implicaties zijn van een post-newtoniaans / post-materialistisch wereldbeeld (denk b.v. aan kwantum mechanica waarin het bewustzijn een bijzondere rol speelt).

Dag 3 — De derde en laatste dag behandelen we de gereedschapskist van de wereldbouwer. Hoe kan je de wereld analyseren, uit elkaar halen en ‘m compleet anders weer opbouwen. Van onze natuurlijke wereld van natuurwetten, landschappen en klimaat, tot onze materiële wereld van spullen en steden, tot onze sociale wereld van talen, gedragingen, kennis, ideeën en sociaaleconomische structuren. En hoe zit het met de feel en textuur van de wereld? En met de karakters die zich tot deze wereld moeten verhouden? Wat zijn de plotlijnen? We kijken naar hoe werelden gebouwd worden in films, romans en games. Van Star Trek en The Culture (I.M. Banks) tot Game of Thrones, van Dungeons & Dragons tot EVE Online. 

Gedurende de Masterclass zullen ook n.t.b. gastsprekers uit het speculatieve veld uitnodigen om mee in gesprek te gaan.

Doelgroep

De Masterclass Speculatieve Fictie en Design is primair ontworpen voor makers, denkers en doeners die, vanuit hun praktijk, speculatief denken en werken. Denk aan schrijvers, gamedesigners, filmmakers, docenten, filosofen, ontwerpers en kunstenaars. Dat gezegd hebbende, is iedere nieuwsgierige, speculatieve geest meer dan welkom.

Doelstelling

Tijdens deze masterclass behandelen we de speculatieve disciplines in de context van de veranderende samenleving. Hier binnen besteden we veel aandacht aan de geschiedenis en hedendaagse stromingen en denkrichtingen.

Ook verkennen we worldbuilding als een bijzondere techniek voor designonderzoek, maatschappelijk denken, storytelling en toekomstdenken. Hoe bouw je geloofwaardige speculatieve werelden? Waar moet je op letten, etc.

Omdat speculatieve fictie en design nauw verweven is met de Moderniteit, en de krachten die deze voortdrijven, krijgen de deelnemers van de Masterclass ook een bijzonder historisch-futuristisch inzicht mee in de cultuur waarin we vandaag de dag leven.

Inschrijving

Heb je vragen, wil je meer informatie neem contact op te nemen met Christiaan.