In vijf stappen voorbereid op de toekomst van jouw organisatie

 

Toekomstbestendig zijn: voor veel organisaties een van de grootste doelen op het lijstje. Je kunt financieel plannen, beleidsmatig plannen, maar niemand heeft een glazen bol waarmee je exact kunt voorspellen wat er te gebeuren staat. Er zijn echter wel tools en denkmanieren waarmee je leert na te denken over ontwikkelingen die gaande zijn in onze samenleving, en hoe die impact kunnen hebben op jouw organisatie op de lange termijn. 

 

Bovenstaande afbeelding toont het Impactcanvas, een methode die wij hebben ontwikkeld om in verschillende stappen na te denken over toekomstscenario’s op basis van trends en ontwikkelingen. Het Impactcanvas helpt je om op een andere manier te kijken naar trends die zich in de huidige omgeving van jouw organisatie bevinden, en deze om te zetten in een wendbare strategie met concrete actieplannen die direct te implementeren zijn. 

 

Het Impactcanvas is te doorlopen op basis van verschillende scenario’s en trends. De assen waarop de stappen plaatsvinden zijn op de x-as; vandaag en morgen, en op de y-as; de buitenwereld en de binnenwereld. 

 

1. Identificatie en interpretatie van relevante trends

 

De eerste stap is het in kaart brengen van maatschappelijke trends en technologische ontwikkelingen die relevant zijn voor jouw organisatie en branche. Veel van deze trends en ontwikkelingen kunnen buiten gezichtsveld plaatsvinden. Op deze manier creëren we strategisch overzicht. Wat is er allemaal gaande? Denk bijvoorbeeld aan de impact van digitalisering op uw organisatie en branche. Wat zijn bijvoorbeeld de laatste ontwikkelingen rondom platformisering, kunstmatige intelligentie, robotisering en virtual reality en waarom zijn deze relevant voor jou? Deze stap kijkt naar het heden, buiten uw organisatie. 

 

2. Extrapoleer relevante trends in een scenario

De tweede stap is het doortrekken van de in kaart gebrachte trends en ontwikkelingen naar confronterende toekomstscenario’s. Door de creatie van deze toekomstscenario’s verdiepen we onze kennis van de trends en ontwikkelingen en onderzoeken we de impact hiervan op jouw organisatie en branche. In de tweede stap is storytelling heel belangrijk. Door je onder te dompelen in een nieuwe wereld wordt deze voorstelbaar, genuanceerd en komen mogelijke consequenties helder in beeld. In stap twee komen kennis en verbeelding op een krachtige manier samen. Deze stap kijkt naar de toekomst, buiten uw organisatie.

 

3. Wat betekent deze toekomst voor je gebruikers, stakeholders of organisatie? 

In de derde stap analyseren we de impact van het toekomstscenario op uw branche. Op basis van het toekomstscenario keren we de blik naar binnen. Stel je voor je bent een onderwijsorganisatie en je onderzoekt wat digitalisering betekent voor de manier waarop onderwijs wordt gegeven en ervaren. Nu ga je onderzoeken wat trends en het scenario betekent voor de leraar, de leerling, de ouders, de coaches, de uitgevers en de werkgevers. Deze stap kijkt naar de toekomst en de impact hiervan binnen uw eigen organisatie. 

 

4. Wat betekent dit voor jou vandaag? 

Op basis van het scenario en de geschetste veranderingen voor de eigen organisatie kunnen we gaan concretiseren. In stap vier formuleren we heldere strategische vragen, nieuwe doelstellingen en een wendbaar stappenplan. Welke stappen moeten er nu al worden gezet om voorbereid te zijn op deze digitale wereld? Wat zijn onze sterke en zwakke punten? Deze stap brengt ons weer terug in het heden, binnen uw organisatie.

 

5. Welke voorbeeldpraktijken of trends sluiten aan of ondermijnen jouw strategie?

In stap vijf brengen we opnieuw de laatste trends, ontwikkelingen en praktijkvoorbeelden in kaart om te onderzoeken of onze koers nog correct is. We leggen deze naast de huidige strategische doelstellingen en we onderzoeken of er koerswijzingen noodzakelijk zijn.

 

Bovenstaande stappen kunnen uitgevoerd worden voor verschillende trends, waarin het vooral belangrijk is om op een nieuwe manier naar de toekomst te leren kijken. Want als je een duidelijke visie hebt over de toekomst overkomt hij je niet, maar is hij maakbaar. 

 

Check de video hieronder waarin Edwin het Impactcanvas uitlegt. Hulp nodig met het uitdenken van scenario’s of wil je meer weten over het Impactcanvas? Tijdens onze Impactlabs lopen we je stapsgewijs door het model heen en creëren we een plan dat direct aansluit op de toekomstbeelden van jouw organisatie!