{:en}

It is Monnik’s mission to get insight into the forces that shape the future. We consistently research the contemporary social, cultural, economical and technological forcefields of Western society. We look at constants and dynamics of these forces across the last couple of centuries and extrapolate their dynamics up to a hundred years int the future. This provides us a wide and rich historic-futuristic framework to interpret our modern era and the changes within it.

We can help you with:

  • The interpretation of large movements and shifts in society.
  • To look beyond the varied and whimsical vocabulary of change and innovation.
  • Making well founded long term future-scenario’s.
  • Collaboratively develop a strategy together with you for the long term, and not only putting your cards on the next big thing.


We believe that your future-strategy can really make a change when it happens with insight and understanding of the bigger picture.

Do you think that we can help you in some way? Contact us.

Christiaan Fruneaux
+31(0)6-43497080
Christiaan@monnik.org

{:}{:nl}Het is Monnik’s missie om inzicht te krijgen in de krachten die de toekomst vorm geven. Wij doen structureel onderzoek naar het hedendaagse sociale, culturele, economische en technologische krachtenveld van de Westerse Samenleving. We kijken naar de constanten en de dynamiek van deze krachten over de afgelopen paar eeuwen en extrapoleren haar dynamiek tot honderd jaar in de toekomst. Dit geeft ons een breed en rijk historisch-futuristisch kader om ons moderne tijdperk en de veranderingen daarin te interpreteren.

Wij kunnen u helpen met :

  • Het duiden van de grote bewegingen en verschuivingen in de samenleving.
  • Voorbij de gevarieerde en wispelturige vocabulaire van veranderingen en vernieuwing te kijken.
  • Goed onderbouwde lange termijn toekomstscenario’s te maken.
  • Samen met u een strategie te ontwikkelen voor de lange termijn, en niet door enkel op ‘the next big thing’ in te zetten.


Wij geloven dat uw toekomststrategie pas echt impact hebben als daar inzicht en begrip van het grotere plaatje bij komt kijken.

Denkt u dat we u ergens mee kunnen helpen? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Christiaan Fruneaux
+31(0)6-43497080
Christiaan@monnik.org{:}