A bi-monthly imagination of the future.

Imaging the future is the first step towards remaking reality.

Monnik is proud to present the Future Broadcast, a bi-monthly imagination of the future based on our World Tree Model in the the form a big poster (A2) and a newsletter. We deploy all available current knowledge, skills, creativity to bring to life visions of a sustainable and inclusive future to life.

* indicates required
Een tweemaandelijkse toekomstverbeelding.

Het verbeelden van de toekomst is de eerste stap
tot het herscheppen van de werkelijkheid.

Met de Future Broadcast presenteert Monnik elke twee maanden een toekomstverbeelding op de basis van ons World Tree Model in de vorm van een grote poster (A2) en een nieuwsbrief. Wij zetten alle mogelijke actuele kennis, kunde en creativiteit in om onderbouwende en inspirerende visies op een duurzame en inclusieve toekomst tot leven te brengen.

* verplicht
FB01

Archive:

#01 — May/June 2016 — The Return of the Stars.
NewsletterPDF(A2)