We bewegen ons naar een waterscheiding in de geschiedenis. Technologische vooruitgang in robotica en kunstmatige intelligentie en het demografische fenomeen dat we kennen als de ‘economisch-demografische paradox’ stelt de mensheid voor de eerste keer in haar geschiedenis in staat om het economische probleem van schaarste achter zich te laten. Het feit dat we dit kunnen betekent echter nog niet we het ook zullen doen. Deze ontwikkelingen zouden ook kunnen leiden tot enorme economische, sociale en politieke ongelijkheid. Als samenleving moeten we een bewuste beslissing maken om ons sociaal-economische gedrag te herorganiseren om een post-schaarste wereld mogelijk te maken. Wij geloven dat wij dat kunnen en moeten doen. Dit is ons manifest.


1. Verander hoe we werken, verander de toekomst!

Werken is het aanbrengen van wenselijk geachte veranderingen, in de sociale en natuurlijke omgeving, door menselijke activiteit. Door te werken beïnvloeden we de natuurlijke omgeving. Waarom we werken, bepaalt hoe we betekenis geven aan onze persoonlijke levensloop. En wat voor werk we doen, bepaalt onze sociale omgeving en onze sociale status. De sleutel van een inclusieve en duurzame wereld ligt dus in de toekomst van werk!


2. Elke technologische oplossing vereist een sociaal-cultureel antwoord!

Technologische innovatie is een sterke drijvende kracht, achter sociaal-culturele veranderingen. Veel mensen dragen bij aan technologische innovatie, maar de sociaal-culturele gevolgen blijven vaak ongezien en ongeadresseerd. Onvoorziene sociaal-culturele gevolgen van technologische innovatie zijn bijvoorbeeld overbevolking en groeiende ongelijkheid. Voor deze zaken is geen technologische oplossing. Technologische innovatie vereist een progressieve politiek. Elke technologische verandering vereist een sociaal-cultureel antwoord!


3. Omarm de Homo Romanticus!

De Homo Romanticus, dat deel in ons dat zoekt naar een betekenisvolle relatie met onszelf en onze sociale en natuurlijke omgeving, stond lange tijd in de schaduw van de Homo Economicus, het deel in onszelf dat zoekt naar materiële accumulatie. Door de groeiende welvaart in de tweede helft van de twintigste eeuw is deze verhouding aan het verschuiven. De opkomst van de Homo Romanticus kenmerkt zich door een verschuiving in sociale status van ‘ik heb’ naar ‘ik ben’. De vraag ‘waarom’ wordt minstens zo belangrijk als de vraag ‘hoe’. Omarm de Homo Romanticus en verenig technologie met betekenisgeving!Nieuwe Wereld demonstratie


4. Accepteer en Distribueer de Overvloed!

Op dit moment is er genoeg productiecapaciteit om iedereen in de wereld van onderdak, warmte, stromend water, kleding en 3000 calorieën per dag te voorzien. Niet productiviteitsgroei maar distributie is de grote uitdaging van de 21ste eeuw. Tegelijkertijd wordt de mens, door de opkomst van geavanceerde robotica en kunstmatige intelligentie, de minst efficiënte schakel in het productieproces. In de First Machine Age werd onze spierkracht door technologie vervangen en in de Second Machine Age onze denkkracht. De arbeidsmarkt als het distributiesysteem van de industriële productie is dus achterhaalt. Dat is niet erg. Door de invoering van een alternatief distributiesysteem, zoals een basisinkomen, accepteren en distribueren we de overvloed!


5. Hoofd, Hand, Hart Gelijkwaardig!

De vervanging van spierkracht door technologie in de First Machine Age veroorzaakte een verschil in waardering tussen de manuele en de mentale vaardigheden. De kloof tussen hoogopgeleiden en laagopgeleiden wordt versterkt door de kenniseconomie. Dit verschil wordt opgelost door de komst van de Second Machine Age. Met de invoering van een basisinkomen en de opkomst van de Homo Romanticus wordt manueel werk weer economisch haalbaar en sociaal ambieerbaar. Door nieuwe Romantische waarden zal er nieuwe vraag ontstaan naar unieke, op maat gemaakte producten. Met de invoering van een Master of Craft naast de Master of Arts en de Master of Science worden hand, hart en hoofd weer gelijkwaardig!


6. Kleinschaligheid, Lokaliteit, Zelforganisatie!

De zoektocht naar schaalvoordeel heeft uitgestrekte regionale, nationale en mondiale organisaties opgeleverd. De opkomst van de Homo Romanticus symboliseert de groeiende behoefte aan een duurzame en inclusieve maatschappij. Men zoekt naar een kleinschalige, lokale en zelfregulerende economische, educatieve en regulatieve infrastructuur. Door de netwerksamenleving en de komst van multi-purpose robotica kunnen mensen leren, produceren, distribueren en consumeren met een minimale ondersteunende infrastructuur. De productie van de natuurlijke en sociale omgeving wordt weer naar de gemeenschap toe getrokken. Door zelforganisatie en kleinschaligheid wordt de lokaliteit weer de basis voor ons gevoel van behoren!


7. Werk is Ecologie!

De ecologie bestudeert de wisselwerking tussen organismen, populaties, het natuurlijke landschap en het niet-biologische milieu. Door te werken zijn wij onderdeel van het natuurlijke landschap. In tegenstelling tot de Homo Economicus erkent de Homo Romanticus de betekenisvolle verhouding met de natuurlijke omgeving. Als sociale status is verschoven van ‘ik heb’ naar ‘ik ben’, zal een nieuw evenwicht ontstaan tussen persoonlijk bezit en gemeenschappelijk bezit. De vraag naar duurzame producten met een uniek verhaal doen consumptie verschuiven van kwantiteit naar kwaliteit, van vervuilend naar duurzaam. Massaproductie zal worden vervangen door ambachtelijk werk en tijdelijke technologische diensten, zoals autovervoer. Gelijke distributie van de welvaart en gelijke sociale status tussen de manuele en mentale vaardigheden, zal het gevoel van welzijn doen stijgen. Het nieuwe welzijn zal leiden tot een bevolkingskrimp. De Homo Romanticus verenigt werk en technologie met duurzaamheid.


Zoekt Politieke Partij

Wij hebben een expliciet activistische ambitie. Wij willen de toekomst activeren, mobiliseren en bediscussiëren. Wij zijn op zoek naar een politieke beweging en politieke dieren die onze toekomst willen adopteren en een realiteit willen maken. Wij zoeken niet een politieke partij oude stijl. Wij willen een open bron, door gebruikers gemaakte, creatieve commons. Geen professionele politiek, enkel amateurs. Geen wrange gevoelens – enkel open harten. Geen gegrabbel naar macht en geld – enkel het scheppen van nieuwe kansen en het helen van oude wonden. Hoe dit gaat werken? Wij weten het niet. Althans, nog niet.

Nieuwe Wereld demonstratie