Monnik is a studio for futures & fiction

We develop strategic visions for the future that are based on long-term historic trends. We create models that map and interpret the social, economic and technological forces that shape our world. Our futures are committed to an inclusive and sustainable world because one cannot be accomplished without the other. We take our futures beyond the cautionary tale and past the technological fix. Imagining a better world is not just daydreaming – it is the first step in remaking our reality. More about us.

Wij ontwikkelen strategische visies op de toekomst gebaseerd op lange termijn historische trends. Wij maken modellen die het sociale, economische en technische krachtenveld van onze wereld in kaart brengen en inzichtelijk maken. Onze toekomsten committeren zich aan een inclusieve én duurzame wereld, omdat wij geloven dat de een niet zonder de ander bereikt kan worden. Onze toekomsten gaan verder dan de waarschuwende vinger en ongebreideld technologisch optimisme. Want een betere toekomst verbeelden is niet slechts onschuldig dagdromen – het is de eerste stap in het herscheppen van onze realiteit. Meer over ons.